Hoeve Groenendaal, nu Afspanning De Jachthoorn

 

De Jachthoorn is gelegen aan de Doornstraat 11 te Kontich, waar het grondgebied van Aartselaar, Edegem, Wilrijk en Kontich elkaar raken. Op 8 januari 1455 gaf Claus de Herde het eigendom, bekend als “Groenendael”, over aan een zekere Gheerd van Kuyck. Dit is de eerste vermelding in de akten. Het goed, een hoeve met woonhuis, was een landbouwuitbating.

 

In maart 1549 begon “Franchois de Schot”, een man die in Kontich en aanpalende dorpen een belangrijke plaats innam, met het opkopen van een perceel land en beemd van de hoeve. Uit het testament dat het echtpaar Sr. Dominicus de Baenst en Catharina de Schot op 31 januari liet opmaken, blijkt de welgesteldheid van de bezitters van het eigendom, dat wordt omschreven als “een speelhuys met eender hoeven, gelegen onder Contwyck ende Aertselaer”.

 

Tot de jaren ‘71 bleef het goed als landbouwuitbating in gebruik. In januari 1992 werd het pand omgebouwd tot restaurant met als doel het architectonisch-historisch erfgoed met zijn bewogen geschiedenis te bewaren. De gebouwen werden zo getrouw mogelijk gerestaureerd en aan hun nieuwe bestemming aangepast.

Afspanning De Jachthoorn

© 2013 - Afspanning de Jachthoorn - Doornstraat 11 - 2550 Kontich

T +32 (0)3 458 21 21 - info@afspanningdejachthoorn.be